Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice, v súvislosti so zabezpečením ochrany osobných údajov, rešpektuje podmienky stanovené Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), vydavateľom časopisu Ochrana súkromia

Samostantú informáciu o účele a forme spracúvania osobných údajov redakciou obsahujú autorské pokyny.

 

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR