Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Objednávky

Objednávky

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice si je možné predplatiť na e-mailovej adrese eva.vaskova@cvtisr.sk alebo prostredníctvom nižšie uvedeného objednávkového formulára.  Ročné preplatné: 12 Eur     

Časopis je dostupný aj prostredníctvom kúpy samostných vydaní. Cena jedného čísla: 3 Eur

FORMULÁRE:

***

Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s predplatením odberu časopisu ITlib.Informačné technológie a knižnice

***

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR