Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2015 - knihovnícka legislatíva

Hlavné články / Main Articles

Podujatia / Events

Internet / Internet

Otvorený prístup / Open Access

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Manažment a marketing / Managment and Marketing

Projekty/Projects

Lívia Holienková :
Národný projekt NISPEZ II

Nadežda Andrejčíková; Marie Balíková ; Miroslav Kunt ; Jana Šubová:
Projekt INTERPI

Elektronické informačné zdroje

Informačné technológie

Knižnižnično - informačné služby


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR