Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2020 - digital humanities, sociálne siete

Hlavné články / Main Articles

Otvorená veda / Open Science

Inovatívne služby a mobilné aplikácie / Innovative services and mobile applications

Informačné vzdelávanie / Information Education

Vedecká komunikácia / Science Communication

Projekty/Projects

Infomix / Infomix


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR