Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2019 - informačná gramotnosť, IKT v edukácii, digitálne prostredie

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Digitálny obsah /Digital content

Knižnice / Libraries

Informačná bezpečnosť / Information security

Podujatia / Events

Otvorený prístup / Open Access

Iryna Kuchma; Androniki Pavlidou; Sofoklis Sotiriou; Eugenia Kypriotis:
Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond Universities

Joachim Schöpfel; Helène Prost:
A to Z, An Open Science Alphabet for Academic librarians


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR