Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná domácnosť, inteligentné mestá ... Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice! ...

 

Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná
domácnosť, inteligentné mestá...

Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice!

 

Prívlastkom inteligentný alebo smart sa už dnes označuje všeličo ... Poukazuje sa tým najmä na flexibilitu, prispôsobivosť, automatické nastavovanie procesov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom najmodernejších technológií.

Smart technológie sú dnes akcelerátorom, ktorý hýbe svetom komerčných podnikov, ich fungovaním, riadením, logistikou a výrazne ovplyvňuje ich zisky. Tento trend však neobchádza ani knižnice a knižničnú prax. Inteligentná knižnica je výsledkom najnovších úspechov výskumu v oblasti počítačov a internetu. Aktívne vníma potreby používateľov a kombinuje tzv. big data, s cieľom poskytovať používateľom čo najvhodnejšie personalizované služby. V tomto procese sa úlohou číslo jedna stáva prelomenie bariéry medzi tzv. backend systémami a službami tradičných knižníc a dosiahnutie vzájomného prepojenia a dôvery medzi nimi. Implementáciou inteligentných technológií a riešení sa knižnica stáva pre používateľa služieb dostupná kedykoľvek – aj bez personálu a v konečnom dôsledku si ju používateľ môže prispôsobovať vlastným potrebám. Technológie umožňujú diaľkové ovládanie knižničných budov vrátane automatických dverí, osvetlenia, samoobslužných kioskov a verejných počítačov, čo znamená výrazné rozšírenie otváracích hodín knižnice a využívanie jej služieb väčším počtom ľudí v čase, ktorý je pre nich vhodný.

Cieľom inteligentných knižníc je byť neoddeliteľnou súčasťou inteligentnej a inkluzívnej spoločnosti a prispieť k jej rozvoju. Pri nastavovaní zmien v celom knižničnom systéme – pri transformácii tradičnej knižnice na inteligentnú, nesmieme zabudnúť, že vzdelávanie a verejné služby sú základom inkluzívnej spoločnosti, hlavným nástrojom na odstraňovanie nespravodlivých nerovností. Implementáciu čoraz sofistikovanejších technológií a umelej inteligencie je preto potrebné uskutočniť tak, aby bola knižnica naďalej platformou sociálnej inklúzie v spoločnosti, nie naopak.

Plnenie náročných úloh, ktoré na zamestnancov knižníc čakajú, si vyžaduje, aby tiež boli smart, vedeli sa flexibilne adaptovať na tento trend a dynamické zmeny, ktoré so sebou prináša, vedeli hľadať inteligentné riešenia, využívať nové technológie a správne ich aplikovať do služieb knižnice. Byť smart ide ruka v ruke so vzdelávaním v oblasti smart technológií. Jedným z pilierov systematickej práce na osobnom a profesionálnom rozvoji každého knižnično-informačného špecialistu sa snaží byť odborný seminár TLIB. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vás srdečne pozýva na jeho ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 21. mája 2019. Dozviete sa viac o smart technológiách a ich využití v knižniciach (teoretických východiskách, ale aj praktických skúsenostiach knižníc, o vzdelávaní knihovníkov v oblasti smart technológií, ale aj o možnostiach a formách vzdelávania verejnosti v tejto oblasti).


PhDr. Blanka Snopková
(riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici)

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR