Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2019 - digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov, knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu, prvý slovenský inštitucionálny repozitár v OpenDOAR a ROAR ...

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Knižnice / Libraries

Bibliografia / Bibliography

Otvorený prístup / Open Access

Uchovávanie kultúrneho dedičstva / Preserving cultural heritage

Knihovnícka profesia /Library Profession

Predstavujeme / Introducing


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR