Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Adrdress / Editorial office

Milí čitatelia,

rovnako, ako predchádzajúce pravidelné členské mítingy medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS, sa aj ten, ktorý hostilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v novembri minulého roka, zaradil svojím odborným programom k jej dôležitým pracovným stretnutiam.

Význam, že tak dôležité podujatie sa konalo práve v Bratislave a na pôde CVTI SR sme sa rozhodli podčiarknuť špeciálnym vydaním časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice.

Z pozície redakcie musíme oceniť predovšetkým ochotu z radov odborníkov, ktorí sa svojimi autorskými príspevkami podieľali na príprave špeciálu. Rovnako, ako aj záujem priamo zo strany euroCRIS-u, čo potvrdzuje i fakt, že prvé slová, ktoré ste si mohli v aktuálnom vydaní prečítať patrili Ed Simonsovi, prezidentovi euroCRIS-u.

V jednotlivých článkoch sa autori venujú témam, ktoré prezentovali aj na spomínanom bratislavskom členskom mítingu. Prostredníctvom ich odborných textov sme tak vytvorili priestor pre zverejnenie toho aktuálneho v oblasti výskumných informácií a ich komunikácie.

Ako redakcia sme nemali záujem suplovať funkciu zborníka. Cieľom bolo priniesť výber z viacerých zaujímavých problematík, o ktorých sa na stretnutí diskutovalo, „v šate“ originálneho vydania časopisu.

Naposledy sme vám predstavili špeciálne vydanie časopisu v roku 2015. Išlo o spoluprácu s Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave. Prostredníctvom odborných príspevkov sa ústrednou témou čísla stali čiastkové výsledky aktivity v rámci výskumu jedného z projektov univerzity zameraného na bioetické výzvy.

Aj súčasný špeciál má „punc“ spolupráce. Veríme, že sa nám ju podarilo vďaka autorom-odborníkom, euroCRIS-u, ale aj kolegom z CVTI SR venujúcich sa priamo SK CRIS-u, naplniť čo najlepšie.

Prajeme príjemné čítanie.

Vaša redakcia

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR