Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Príhovor / Address

   

OSEMDESIAT. Tento rok najskloňovanejšia číslovka v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je súčasťou tohto príbehu. Príbehu, ktorý začala písať technická knižnica a dnes ho „žije“ národné informačné centrum – CVTI SR.

Predchodcom súčasného „ITlib.-u“ bol najskôr Metodický spravodaj. Išlo o, povedzme, že akýsi firemný časopis. Aktuálne ho čítate knihovníci a informační odborníci po celom Slovensku, kolegovia v Čechách či dokonca v zahraničí. CVTI SR, ako vydavateľ periodika, podporuje myšlienku vedecko-odborného časopisu ponúkajúceho fundovaný a aktuálny pohľad na oblasť knižnično-informačnej vedy a praxe.

Klišé – neklišé, my ako redakcia, za túto významnú podporu samozrejme ďakujeme, ale zároveň si dovoľujeme vysloviť ešte jedno veľké ďakujem. To patrí odborníkom – autorom článkov, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje skúsenosti a poznatky aj formou príspevku práve v našom časopise. Ste to vy – autori, ktorí robíte časopis časopisom. To vaše články sú fundované a aktuálne a vďaka nim môžeme my prinášať pohľad so spomínanými prívlastkami.

My z redakcie by sme chceli CVTI SR k jeho 80. „narodeninám“ popriať veľa tvorivej sily a neustálu energiu, ktorá ho i dnes robí viditeľnou súčasťou podpory slovenskej vedy, techniky a vzdelávania.

Vám naši čitatelia, priaznivci, kolegovia prajeme v závere tohto roka rovnako čo najviac síl a energie do osobných či pracovných výziev roku 2019, ale zároveň pripájame do želania aj veľký kus zdravia, šťastia a lásky, pretože to sú hybné sily pre všetko ostatné v našich životoch.

Tešíme sa na VÁS všetkých aj v roku 2019!
Vaša redakcia

   

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR