Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu - sme na Slovensku pripravení? / Open Access to the Results of Research and Development – Are we ready for it in Slovakia?

Autor: Skarlet Ondrejčáková
Číslo: 4/2018 -
Rubrika: Otvorený prístup / Open Access
Kľúčové slová: veda, vedecká komunikácia, otvorená veda , otvorený prístup

 

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu (ďalej len Open Access) je téma, ktorá rezonuje v celosvetovom, európskom a aj slovenskom priestore minimálne 10 rokov. Ide o celosvetový trend, vychádzajúci od viacerých kľúčových hráčov v závislosti od regiónov:

  • Najrenomovanejšie svetové akademické inštitúcie na čele so svojimi lídrami – rektormi a profesormi –dospeli do štádia väčšej potreby a ochoty zdieľať výsledky svojej práce s okolím.
  • Európska komisia, ktorá si uvedomuje, že „investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce pre budúcnosť Európy“.
  • Verejnosť, reprezentovaná občanmi a podnikateľmi, očakáva väčšiu transparentnosť a využiteľnosť verejných zdrojov, budovaných z ich daní.

Through the worldwide Open Government Partnership, the Office of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for the Development of the Civil Society introduces new initiatives which aim to improve communication between the citizens and public institutions in Slovakia.

The Office of the Plenipotentiary opens the door to topics such as open data, open educational resources, open access to research and development, open justice, or participation of citizens in public policies. We believe that open access to the outcomes of research and development holds great potential in moving our society forward, improving so far not so developed communication between the two worlds of researchers and public, and in increasing public support for science.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR