Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

OpenAIRE Services for Open Science

Autor: Iryna Kuchma
Číslo: 4/2018 -
Rubrika: Otvorený prístup / Open Access
Kľúčové slová: open access, Open Science, OpenAIRE

 

OpenAIRE shifts scholarly communication towards openness and transparency and  facilitates innovative ways to communicate and monitor research by building global  common standards for linking research, providing open science services and embedding open science into researcher workflows, aligning open science policies and facilitating transparency in research assessment process.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR