Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Bavorská štátna knižnica sa orientuje hlavne na digitálne médiá / The Bavarian State Library Focuses on Digital Resources and Remote Access

Autori: Tomáš Baťalík ; Frank Büermann
Číslo: 4/2018 -
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: digitálne knižnice, knižnice, digitálne média

 

Elektronizácia a internetizácia prináša množstvo výziev pre celú spoločnosť, hlavne však pre knižnice a iné pamäťové inštitúcie vo všetkých krajinách. Jednou z nich je aj Bavorská štátna knižnica v Mníchove. Svoje meno nesie od roku 1919. Založená bola v roku 1558 vojvodom Albrechtom V. na dvore Wittelsbachovcov.

Dnes je ústrednou knižnicou Bavorska, štátnym úradom pre všetky záležitosti týkajúce sa bavorských knižníc a jednou z najväčších vedeckých knižníc na území nemecky hovoriacich krajín.


All services in the electronic resources offered by the Bavarian State Library (BSL) are also available through remote access. Combined with software HAN (Hidden Automatic Navigator) powered by H+H Software company from Germany, all Munich’s citizens registred in BSL can use electroic’s journals, ebooks, CDs or databases from with the comfort of their house or other places within the city.

In colaboration with H+H Software company, BSL solved problems and created apps for new sloutions of pay-per-use, Netman and VirtualCD.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR