Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2018 -

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Informačné správanie / Information Behavior

Podujatia / Events

Informačná gramotnosť / Information Literacy

Knihovnícka profesia /Library Profession

Predstavujeme / Introducing

E-služby / E-services

Jaroslav Šušol; Lukáš Borčin; Andrej Garaj :
Big data a elektronické zdravotníctvo / Big data and e-Health

Sivá literatúra / Grey Literature


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR