Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica / Preservation of Digital Heritage and System Archivematica

Autor: Miroslav Bartošek 1
Číslo: 2/2016 - Digitálne dáta - uchovávanie, digitalizácia, manažment digitálnych objektov, digitálny objekt
Rubrika: Uchovávanie dát / Data preservation
Kľúčové slová: digitalizácia, digitálny obsah

Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica

Článek se zabývá nízkonákladovým přístupem k problematice dlouhodobého uchování digitálních informací a open-source systémem Archivematica. Přináší výsledky uživatelského a systémového hodnocení tohoto systému, které bylo provedeno v rámci projektu LTPpilot, financovaného z Fondu rozvoje akademického sdružení CESNET. V závěru zmiňuje navazující projekt ARCLib zaměřený na vytvoření uceleného systému a metodiky pro uchování digitálních informací v českých knihovnách a dalších paměťových institucí.

Preservation of Digital Heritage and System Archivematica

This paper deals with the low-cost approach to long-term preservation of digital information and the open-source system Archivematica. It presents the results of user and system evaluation of the Archivematica, which was carried out under the project LTP-pilot funded by the Development Fund of the CESNET academic association. In conclusion the ARCLib follow-up project is also mentioned; the project is aimed at creating a comprehensive system and methodology for the preservation of digital information in Czech libraries and other memory institutions.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR