Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Public Collections on the Semantic Web in a Hungarian Context

Autori: Márton Németh ; András Simon
Číslo: 2/2016 - Digitálne dáta - uchovávanie, digitalizácia, manažment digitálnych objektov, digitálny objekt
Rubrika: Internet / Internet
Kľúčové slová: internet, webové stránky

Public Collections on the Semantic Web in a Hungarian Context

The article offers a short introduction to the appearance of the semantic web in public collection environment. In the following, case studies are presenting various semantic web-related projects in libraries and museums from Hungary with collaboration forms to European frameworks as well. We are also discussing shortly some future project development plans in this field.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR