Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2016 - Digitálne dáta - uchovávanie, digitalizácia, manažment digitálnych objektov, digitálny objekt

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Podujatia / Events

Internet / Internet

Otvorený prístup / Open Access

Uchovávanie kultúrneho dedičstva / Preserving cultural heritage

Knihovnícka profesia /Library Profession

Digitalizácia / Digitalization

Uchovávanie dát / Data preservation

Ochrana knižničných fondov / Collections preservation


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR