Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2016 - Budúcnosť knihovníckej profesie

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Knižnice / Libraries

Podujatia / Events

Bibliografia / Bibliography

Sivá literatúra / Grey Literature

Manažment a marketing / Managment and Marketing

Informačná veda / Information Science

E-knihy / E - books

IFLA / IFLA


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR