Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2015 - Informačné technológie pre knižnice

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Knižnice / Libraries

Podujatia / Events

Internet / Internet

Barbora Rudišinová; Jaroslav Kvasnica :
Český webový archiv v roce 2015

Bibliografia / Bibliography

Recenzia/Review

Digitalizácia / Digitalization

Informačná veda / Information Science

Tomáš Bareán:
Vizualizácia údajov

Knihovnícka legislatíva/Library Legislation

Elektronické informačné zdroje

Knihovnícka profesia


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR