Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2015 - záverečné práce

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Podujatia / Events

Internet / Internet

Martina Kovářová ; Světlana Hrabinová :
Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku

Otvorený prístup / Open Access

Beáta Bellérová; Ľubica Jedličková:
Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní

Sivá literatúra / Grey Literature

Manažment a marketing / Managment and Marketing

E-knihy / E - books

Projekty/Projects

Ivica Matošová :
Digitálne múzeum


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR