Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2014 - vedecká komunikácia

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Podujatia / Events

Michal Sliacky:
Konferencia LIBER 2014

Slávka Baróniková :
Konferencia EMWA 2014

Danica Zendulková:
Medzinárodná konferencia CRIS 2014

Informačné systémy / Information Systems

Manažment a marketing / Managment and Marketing

Knižnižnično - informačné služby

Prieskumy

Rozhovor s...


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR