Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2014 - vedecká komunikácia a sociálne siete

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Podujatia / Events

Recenzia/Review

Predstavujeme / Introducing

Sociálne siete / Social networks

Projekty/Projects

Elektronické informačné zdroje

Riadenie knižníc a marketing

Informačná gramotnosť

Michal Černý; Dagmar Chytková ; Pavlína Mazáčová; Gabriela Šimková :
Přechodový model informační gramotnosti II.

REKLAMA


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR