Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2013 - záverečné práce katedier knižničnej a informačnej vedy

Príhovor /Address

Internet / Internet

Podujatia / Events

Hlavné články/ Main Articles

Otvorený prístup / Open Access

Predstavujeme / Introducing

Ján Grman; Pavol Špáni:
SÚBORNÝ KATALÓG INFOGATE.SK

PRIMO

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Projekty/Projects

Prieskumy

Informačné vzdelávanie

Michal Černý; Dagmar Chytková :
Přechodový model informační gramotnosti I.

Benchmarking v knižniciach


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR