Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2013 - open access

Príhovor /Address

Richard Papík:
Príhovor

Hlavné články / Main Articles

Informačné správanie / Information Behavior

Petr Ludwig; Martin Jonáš:
Informace vs. znalosti

Podujatia / Events

Internet / Internet

Bibliografia / Bibliography

Otvorený prístup / Open Access

Predstavujeme / Introducing

Informačné vzdelávanie

Normy a štandardizácia


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR