Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2013 - informačné vzdelávanie

Príhovor /Address

Beáta Sedláčková :
Príhovor

Hlavné články / Main Articles

Internet / Internet

Predstavujeme / Introducing

Rozhovor s...

Riadenie knižníc a marketing

Informačné vzdelávanie

Z podujatí

Normy a štandardizácia

Informačné technológie a knižnice

Infomix / Infomix

Príloha


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR