Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2012 - ťažisková téma: "E-knihy"

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Internet / Internet

Predstavujeme / Introducing

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Digitalizácia / Digitalization

Marek Melichar; Jan Hutař:
OAIS: možnosti a limity aplikácie

E-knihy / E - books

Rozhovor s...

Z podujatí

Infomix / Infomix

Elektronické publikovanie

Transfer technológií

Výskum a vývoj

Zuzana Fabianová:
APVV bilancovala

Popularizácia vedy


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR