Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2012 - digitalizácia

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Vedecká komunikácia / Science Communication

Internet / Internet

Jana Brliťová:
TOP WebLib 2011

Predstavujeme / Introducing

Marek Melichar; Eliška Pavlásková:
Dlouhodobá ochrana digitálního obsahu

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

IFLA / IFLA

Projekty/Projects

Prieskumy

Rozhovor s...

Z podujatí

Infomix / Infomix

Výskum a vývoj

Popularizácia vedy


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR