Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2012 - Aktivity CVTI SR

Príhovor /Address

Predstavujeme / Introducing

Eliška Klimentová:
Prvky OPACu nové generace v online katalógu knihovny CVTI SR

Juraj Noge; Eliška Klimentová:
Obohatenie bibliografických záznamov o digitalizované a plnotextové prvky a ich intergrácia do online katalógu v knižnici CVTI SR

Terézia Mišovičová:
Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR

Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti EIZ a printových publikácií

Mária Harachová; Ľubomír Kucka:
Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Mária Žitňanská; Mária Vajgelová:
Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť aj pre zamestnancov CVTI SR

Mikuláš Kevély; Pavol Marcina:
Digitalizačné pracovisko CVTI SR

Hana Ráczová ; Mária Žitňanská; Ľubica Segešová:
Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR

Projekty/Projects

Infomix

CVTI SR

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Pozývame Vás


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR