Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2011 - Informačná gramotnosť

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Zvyšovanie úrovne počítačovej gramotnosti prostredníctvom certifikačného programu ECDL

Silvia Horáková:
Rozšírenie chápania informačnej gramotnosti z pohľadu informačnej chudoby

Judita Kopáčiková:
Mládež a čítanie. Výskum čítania mládeže v SR

Eleonóra Nováková:
Informačná výchova v Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Slávka Beracková:
Ako realizujeme informačné vzdelávanie v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Daniela Gondová:
Informačné vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

Martina Vlnková; Lucia Baginová:
Účasť knižnice Vysokej školy manažmentu na informačnom vzdelávaní

Eva Matušovičová; Daniela Džuganová:
Školíme, učíme a vzdelávame na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

Kvetoslava Rešetová:
Podpora informačného vzdelávania cez transfer poznatkov

Beáta Bellérová:
Informačné vzdelávanie v akademickej obci trochu inak

NISPEZ predstavuje

Zo zahraničia


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR