Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2011 - Informačná politika

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

NISPEZ predstavuje

Danica Zendulková:
Komunikácia o vede prostredníctvom informačného systému

Veronika Hrbeková; Andrea Hrčková; Mária Kropajová; Júlia Špačková:
E-obchod v informačnej politike Európy

Martina Haršányiová; Michal Šefčík; Martina Račková:
Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth

Alena Balážiková:
Právo na súkromie v informačnej spoločnosti

Marta Dušková; Lenka Frankovičová; Marcela Hlinková:
Informatizácia verejnej správy SR v kontexte rozvoja informatizácie spoločnosti

Milan Konvit:
O informačnej politike a kultúrnom dedičstve

Mária Kukučová:
Wiley Online Library

Zo zahraničia

Zo seminárov


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR