Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2009 -

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Linda Jansová; Miloslav Nič:
Citování a citační praxe v digitálním prostředí

Marcela Katuščáková 1:
Znalostný manažment

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

NISPEZ predstavuje

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR