Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2009 -

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

NISPEZ predstavuje

Zo seminárov a konferencií

Jana Šuchová:
Seminár CASLIN 2009

Alojz Androvič:
Digitálne iniciatívy Univerzitnej knižnice v Bratislave - DiFMOE

Mária Harachová; Terézia Mišovičová:
Knihovny současnosti 2009

Zo zahraničia


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR