Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2008 - E-služby v knižniciach

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Norbert Végh:
Top WebLib 2007

Daniela Džuganová; Iveta Krjaková:
Spolupráca v poskytovaní elektronických služieb na univerzite

Mária Kadnárová:
Potrebujú používatelia akademických knižníc nástroje na správu e-časopisov?

Slavomír Košecký:
Chatujúci knihovníci

Milena Tetřevová Maťašovská:
Zber elektronických záverečných prác na TU v Košiciach v akademickom roku 2007/2008

Mária Harachová; Oľga Števková:
Elektronické služby Centra VTI SR

Lýdia Sedláčková:
Stane sa súborný katalóg periodík portálom?

Alena Paulíková:
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie v službách verejnosti

Jaroslava Pírová:
Služba e-Kniha na objednávku – prieskum preferencií zákazníkov

Darina Janovská:
9. zasadnutie Národnej komisie pre služby

Zuzana Halienová:
Poskytovanie elektronických služieb v knižnici

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR