Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2007 - Efektívnosť informačných systémov

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Pavol Špáni:
Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

Judita Kopáčiková; Jaroslava Lesayová:
Marketing vo verejnej knižnici alebo Poskytujeme svoje služby efektívne?

Ľubica Kundrátová; Valér Romok:
Digitálnym obsahom k vyššej efektivite služieb z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Darina Janovská:
Efektívny spôsob ochrany knižničných fondov v Slovenskej národnej knižnici

Daniela Džuganová:
Informačné vzdelávanie na vysokých školách a kritériá jeho kvality z pohľadu akademických knižníc

Valéria Krokavcová:
Certifikát kvality pre Technickú univerzitu v Košiciach

Zuzana Halienová:
Kvalitné elektronické informačné zdroje v knižniciach – efektívne alebo módne?

Norbert Végh:
Nástroje na zvýšenie efektivity služieb v knižniciach

Anna Faklová:
Disoperabilita informačných systémov v organizáciách rezortu kultúry SR

Katarína Krištofová; Ján Kováčik:
Kvalita a dostupnosť knižnično-informačných služieb v národných projektoch SNK

Iveta Kilárová:
Hodnotenie kvality poskytovania VKIS na Slovensku

Dušan Lechner:
Efektívnosť a kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb – myslíme to vážne?

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom

Novostavba


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR