Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2007 - Komunikácia poznatkov

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Matilda Drozdová; Ľudovít Mikuš:
Elektronické obsahy pre moderné vzdelávanie

Emil Rišian; Ivana Poláková:
KULT (MK SR) 4-01 – neperiodické publikácie za rok 2006

Jozef Lipták:
Výchova seniorov k počítačovej gramotnosti

Rozália Cenigová:
Vzdelávanie školských knihovníkov formou e-learningu

Daniela Džuganová:
Komunikácia je zvyčajne umením... a to nielen na webe

Sylvia Kováčová:
Online kurz – nová forma ďalšieho vzdelávania

Katarína Legíňová:
Štandardizácia študijných zdrojov pre e-learning

Matilda Drozdová; Milan Dado:
Elektronická podpora vzdelávania na Žilinskej univerzite

Ľudovít Mikuš; Petr Ivaniga; Matilda Drozdová:
Server eKurzy – znalosti na webe

Ľudovít Mikuš; Matilda Drozdová; Petr Ivaniga:
Komunikácia znalostí prostredníctvom LMS a LCMS

Helena Ondriašová:
Postavenie knižníc v znalostnej spoločnosti alebo Existujú znalosti v knižničnom a informačnom systéme?

Ľudmila Hrdináková:
Znalostná spoločnosť pre človeka, človek pre znalostnú spoločnosť

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR