Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2007 - Digitálny obsah

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Peter Kuzma:
Už sa blíži...

Infomix

Zo Slovenska

Ľudovít Mikuš:
Elektronické obsahy pre e-vzdelávanie

Ladislav Svršek:
E-content nie sú len (odborné) texty

Bronislava Svobodová:
Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Zuzana Martinkovičová:
Zamyslenie sa knižnično-informačného zamestnanca...

Tomáš Fiala:
D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

Valér Romok:
Digitálny obsah z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Peter Haľko:
Tvorba e-obsahu v akademickej knižnici. Skúsenosti z UK PU

Dagmar Kleinová:
Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB

Norbert Végh:
Digitálna knižnica SKN

Zuzana Halienová:
Databázy EBSCO v slovenských knižniciach

Andrea Fojtu:
Digitálny obsah a jeho ochrana

Jarmila Majerová:
Budúcnosť katalogizácie v ére sprístupňovania elektronického obsahu

Alojz Androvič; Beáta Katrincová; Katarína Kinčíková; Jana Matúšková:
Online publikácie – “offline” legislatíva

Jela Steinerová:
Manifest o digitálnych knižniciach a využívanie informácií v informačnej spoločnosti

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

TOP WebLib 2006


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR