Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2007 - Interoperabilita

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Jana Bahurinská:
I. Je súčasné vzývanie interoperability namieste? II. Sú informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku pripravené na poskytovanie informácií a poznatkov prostredníctvom informačných portálov a brán?

Iveta Pleceniková; Jitka Kmeťová; Jana Dolgošová:
Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave

Mária Žitňanská:
Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov – činnosť TK 69

Anna Peťová:
Interoperabilita a prax...

Nadežda Andrejčíková; Jana Šubová:
Interoperabilita a knižnica či skôr knižnično-informačný systém

František Fecko:
OpenDocument

Martin Katuščák:
Európsky rámec interoperability kultúrneho a vedeckého obsahu

Katarína Kinčíková:
Interoperabilita v storočí skratiek

Igor Mihálik; Giovani Rimassa:
Sémantická komunikácia v informačných systémoch

Erik Kriššák 1:
Sémantická interoperabilita IS pre oblasť kultúry

Dušan Katuščák 1:
Mentálna a sémantická interoperabilita v knihovníctve a knižnično-informačnom systéme

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom

Naša anketa


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR