Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2006 - Publikovanie v knižnici

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Na inú tému

Ladislav Kurka; Martin Svoboda:
Ideální knihovna

Zo Slovenska

Beáta Katrincová:
Publikovanie tlačených periodických publikácií a elektronických prameňov na pokračovanie z pohľadu Národnej agentúry ISSN

Jarmila Majerová:
Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

Mária Mlynáriková:
Edičné aktivity Centra VTI SR

Ľuba Rusnáková:
Tatranské listy v edičnej činnosti Podtatranskej knižnice v Poprade

Vydavateľská a publikačná činnosť Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave

Helena Pekarovičová:
Putovanie za dušou tretieho zázraku

Ľudmila Homolová:
Časopis ako prostriedok informačnej výchovy a komunikácie s používateľmi alebo Od prvých krokov po jednoročnú skúsenosť s vydávaním časopisu

Katarína Šušoliaková:
Výročná správa ako marketingový nástroj knižnice

Ivana Poláková:
Vydavateľské aktivity knižníc v oblasti knihovníctva a bibliografie

Peter Haľko:
Akademická knižnica – iniciátor posunu od klasického k e-publikovaniu

Milan Gonda:
Vydavateľské možnosti (a možno aj povinnosti) regionálnych knižníc

Peter Kuzma:
Edičná činnosť knižníc – tajuplná, ale lákavá neznáma?

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR