Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2006 - E-zdroje v knižniciach

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

100 tisíc kníh vo vrecku

Eva Maláčková:
Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica

Alojz Androvič; Martin Bella; Katarína Kinčíková:
Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov

Jaroslava Pírová:
Digitalizácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Katarína Kinčíková:
Konzorciálne konto EZB – Slovensko. Čo sa za ním skrýva?

Zuzana Halienová:
Využívanie databáz EBSCO na Slovensku

Alena Paulíková:
Marketing informačných služieb (Postrehy z workshopu spoločnosti Dialog z pohľadu CVTI SR)

Ľudovít Mikuš; Peter Ivaniga:
Multimediálne prvky v digitálnej knižnici

Mirka Grešková:
Folksonómie v kontexte organizácie a vyhľadávania informácií

Ladislav Svršek:
Životný cyklus e-zdrojov v knižnici

Zo seminárov a konferencií

Zo zahraničia

Krok za krokom

Jarmila Majerová; Anna Peťová:
Katalogizácia elektronických zdrojov


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR