Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 1/2006 - Mimoriadne číslo pri príležitosti 5. narodenín

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Infomix / Infomix

Na veselú nôtu

Na odbornú nôtu

Katarína Pekařová:
Nová databáza na webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave

Milena Tetřevová Maťašovská:
Technická univerzita v Košiciach buduje knižničné centrum

Michael Babka:
Tak mně napadlo...

Viete, že...

Viera Tomášová:
“Librarian” má v škótskej spoločnosti dobrý “kredit”

Jela Steinerová:
O konferencii ASIS&T 2005: iskry a synergie

Milan Regec:
Najväčší poklad knižnice

Bohdana Stoklasová:
Teze Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

Richard Papík 2:
Knihovny a informační profese na začátku 21. století. Můžeme předvídat?

Milan Gonda:
Porozprávali sme sa o prognóze

Milan Gonda:
O jednej prognóze

Jiří Cejpek:
Podmíněná budoucnost knihoven

Po piatich rokoch mimoriadne...


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR