Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2005 - Rozvojové projekty v knižniciach

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Na inú tému

Zo Slovenska

Peter Kuzma:
Projekty a rozvojové aktivity v knižniciach (alebo o džinovi vo fľaši, ktorého by sme všetci radi vypustili)

Milan Rakús:
Súborný katalóg knižníc SR – monografie má svoje pokračovanie

Marta Fórišová:
Viete, že “T-Mobile pomáha komunite”?

Klára Kernerová:
Projekt Tisíc dobrých kníh

Daniela Džuganová:
Právnická knižnica otvorila bránu informáciám

Lýdia Žáčiková:
Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4

Ľubica Kosková:
Vzdelávanie – brána do budúcnosti

Milan Gonda:
Zaujímavá príležitosť pre knižnice

Štefánia Petercová:
Projekty a ich význam pre rozvoj Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Daniela Džuganová:
Projekty akademických knižníc pre 21. storočie

Beáta Bellérová:
Projekty v akademickej knižnici ako nástroj na jej prezentáciu v rámci univerzity a mimo nej

Daniela Gondová:
Rozvojové projekty akademických knižníc

Jozef Dzivák:
Verejný internet v slovenských knižniciach

Monika Lopušanová:
Grantová podpora Ministerstva kultúry SR v oblasti knižníc (alebo pár myšlienok o grantoch)

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR