Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2005 - Otvorený elektronický priestor a knižnice

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Na inú tému

Zo Slovenska

Zo zahraničia

Krok za krokom

Danica Zendulková:
Inštalujeme softvér z internetu

Valér Romok:
OpenOffice.org


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR