Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2004 - Automatizované knižnično-informačné systémy

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Jana Amrichová; Štefan Kolivoško:
Nič nové, len posúvame veci ďalej

Marta Fórišová:
Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

Jozef Dzivák:
Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave

Viera Sadloňová; Jana Šubová 1:
Využitie CDS/ISIS v Divadelnom ústave

Jana Ilavská:
Čo prináša Virtua alebo skúsenosti UK v Bratislave

Janka Štubňová:
Skúsenosti so systémom PROFLIB

Beáta Bellérová; Slavomíra Jakubcová:
FlexLib3i – výpožičný systém Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Mária Handzová; Stanislav Kovár:
OLIB na STU v Bratislave

Eva Ďurišová; Marta Marková:
Dawinci v Mestskej knižnici Bratislava

Oleg Cvik:
Stručne o BIS-C, máličko o budúcnosti CVTI SR a nakoniec aj trochu o KIS3G

Mária Pracná:
Výmena knižničného systému Libris za Clavius

Daniela Radochová:
Advanced Rapid Library – knižnično-informačný systém SEK

Judita Kopáčiková:
Knižnično-informačný systém v stredne veľkej verejnej knižnici

Jozef Lipták:
Môj pohľad na projekt KIS3G

Lýdia Sedláčková:
Súborný katalóg periodík a KIS3G

Ivona Kollárová:
Skepsa knihovníčky a KIS3G

Emília Antolíková:
Od Librisu k Virtue

Lýdia Žáčiková; Alica Kmeťová:
Skúsenosti s implementáciou systému Virtua v ŠVK v Banskej Bystrici

Dušan Katuščák 1:
Projekt KIS3G a cesta k Slovenskej knižnici

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR