Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Emil Rišian; Ivana Poláková:
Vydané neperiodické publikácie za roky 2002 a 2003

Svetlana Chomová:
Vzdelávacia činnosť Národného osvetového centra

Jarmila Klementová:
Potreba vzdelávania manažérov

Tomáš Kremler:
Kurz základov práce s počítačom a vyhľadávanie na internete

Eva Kochanová:
Vzdelávanie knihovníkov v menších verejných knižniciach

Emília Antolíková:
Informačné služby alebo vzdelávacie služby?

Jana Lazarová:
Doškoľovacie stredisko CVTI SR

Marta Fórišová:
Stredoškolské vzdelávanie knihovníkov a informačných pracovníkov na Slovensku

Peter Haľko:
Knižničné a informačné štúdiá na Prešovskej univerzite?

Milan Konvit:
Mediamatika ako nový študijný odbor knižnično-informačných vied

Štefan Kimlička:
Trojstupňový systém vzdelávania v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave

Darina Janovská:
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní

Andrea Doktorová:
Vzdelávanie (nielen) knihovníkov pod legislatívnou lupou

Zo zahraničia

Krok za krokom

Katarína Marušiaková:
VyGoogleujte si informácie


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR