Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach

Hlavné články / Main Articles

Príhovor /Address

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Na inú tému

Zo Slovenska

Knižničný portál InfoLib vykročil...

Anna Peťová:
Staré koľaje opustiť je ťažké

Jarmila Majerová:
Novelizácia zákona o povinnom výtlačku

Beáta Bellérová:
Budovanie plnotextovej databázy poľnohospodárskej slovacikálnej literatúry – skúsenosti a problémy

Jana Bahurinská:
Digitalizácia galerijných zbierok, archívnych, knižničných fondov a informácií v Slovenskej národnej galérii

Eva Matušovičová; Silvia Turkiňáková:
Sú plnotextové medicínske online zdroje naozaj plnotextové?

Ľubica Jedličková:
Elektronické publikovanie – diaľnice a chodníčky

Slovenský výbor pre medzinárodný program Pamäť sveta

Milena Tetřevová Maťašovská; Žigmund Maťašovský:
Digitalizačné pracovisko v UK TU Košice

Peter Haľko; Martina Haľková:
Projekty digitalizácie Univerzitnej knižnice v Prešove

Lucia Lazarová; Ladislav Svršek:
Digitalizácia z nadhľadu

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR