Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2003 - Riadenie a rozvoj knižníc

Príhovor /Address

Hlavné články/ Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix

Zo Slovenska

Ľubomír Kucka:
Jubilujúce Centrum vedecko-technických informácií SR

Dana Šebestová:
Public relations Národného informačného strediska Hasičského a záchranného zboru

Priska Joščáková:
Bezpečnostný systém na ochranu KF vo vzťahu k zamestnancom a používateľom

Simona Hudecová:
Vývoj knižnično-informačných služieb na pôde SEK EU

Blanka Snopková:
Vydávanie vlastného periodika – jeden z hlavných pilierov public relations knižnice

Kvetoslava Rešetová 1:
Akademická knižnica a informačný manažment akademických činností

Bohdana Sprušanská:
Tréningy manažmentu kultúry

Silvia Stasselová:
Fundraising v knižniciach alebo niekoľko inšpiratívnych zamyslení...

Táňa Popová:
Výročné správy a ich význam

Daniela Slížová:
Štatistika – potrebujeme ju?

Anna Gašparovičová:
Riadenie knižnice z pohľadu jednej verejnej knižnice

Opýtali sme sa...

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR