Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2003 - Internet v knižniciach

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Oleg Cvik:
Informačné technológie a naši jubilanti

Oľga Doktorová:
Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie

Knižnice – mosty informačnej spoločnosti

Georgína Gadusová:
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Knižnice pre všetkých

Judita Kopáčiková:
Informácie a znalosti na podnikovom webe

Valér Romok:
Web BIBLIS – Súborná databáza regionálnej bibliografie

Slavomíra Jakubcová:
Internet v knižnično-informačných službách Slovenskej poľno- hospodárskej knižnice

Nadežda Mičáková:
Technika a nové technológie v našej knižnici

Dagmar Kleinová:
Elektronická knižnica časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Miriam Pekníková:
Internet a lekárske vedy

Darina Janovská:
Verejné internetové pracovisko v Slovenskej národnej knižnici

Viera Beláňová:
Internetizácia verejných knižníc na Slovensku

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR