Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2002 - Katalógy a katalogizácia

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Mária Balkóciová:
Výkony verejných knižníc

Roman Milián:
Elektronické katalógy – skúsenosti a perspektívy vo ZVYKNI

Daniela Ukropová:
Metadáta v slovenských knižniciach

Agnesa Riganová:
Súborný katalóg lekárskych periodík v Slovenskej lekárskej knižnici

Eva Takáčová:
Bibliografická databáza Slovenskej lekárskej knižnice Bibliografia Medica Slovaca

Miloš Kovačka:
Národný program retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov

Daniela Gondová; Jana Ilavská:
Online katalógy prístupné cez WWW a virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Anežka Strihová:
AGROKATALÓG – bibliografický zdroj informácií pre používateľa

Lýdia Sedláčková:
Súborný katalóg periodík

Milan Rakús:
Súborný katalóg knižníc SR – monografie

Jela Steinerová:
Strategické aspekty kooperácie v knižničných procesoch

Anna Peťová:
Vecné spracovanie v 21. storočí

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR