Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 3/2002 - Spolupráca knižníc

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Voľná príloha

Zo Slovenska

Katarína Marušiaková; Daniela Tóthová:
Prieskum situácie v poskytovaní MVS na Slovensku

Marcela Horváthová:
Funguje ešte občianske združenie Pro Scientia?

Daniela Gondová:
Vieme spolupracovať? Zamyslenie sa nad využívaním Web of Science

Ľubica Kosková; Mária Kollárová:
Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku, Projekt Electronic Information For Libraries Direct (EIFL Direct)

Darina Horáková:
Komunikačný dialóg v podmienkach knižničnej spolupráce

Ľuba Rusnáková; Monika Illenčíková:
Spolupráca v podtatranskom regióne

Klára Kernerová:
Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska

Gizela Zsoková:
Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Knižnice a zahraničná spolupráca)

Darina Kožuchová:
Spolupráca knižníc v združení KOLIN

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR