Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 2/2002 - Knihovnícka profesia

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo Slovenska

Oleg Cvik:
O obludách a ľuďoch

Milan Gonda:
Vieme prečo to robíme?

Matilda Drozdová; Martin Klimo; Tatiana Kováčiková; Karol Matiaško:
E-learning – elektronické vzdelávanie a spracovanie dokumentov

Katarína Pišútová:
Workshop Virtuálna univerzita v Bratislave

Zora Jurčacková:
Normalizované metódy skúmania výkonu knižníc a potreba hodnotenia kvality a efektívnosti

Judita Kopáčiková:
Systém kvality a firemné informačné pracovisko

Milota Torňošová:
Nahradia moderné informačné technológie knižnično – informačných pracovníkov

Helena Pekarovičová:
Na horúcu tému alebo Kronika zostupu jednej(?) mestskej knižnice

Anna Diačiková:
Spoveď informačného idealistu?/ realistu? na základe desaťročných skúseností alebo Aké sú šance informačných pracovníkov v neúprosnom svete peňazí alebo Náhoda pomáha pripraveným

Mária Balkóciová:
Spoločenské ohodnotenie knižničnej práce

Dušan Katuščák 1:
Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK Základné knihovnícke profesie a činnosti

Daniela Slížová:
Zákon o verejnej službe a knihovnícka profesia

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR