Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Číslo: 4/2001 - Elektronická komunikácia

Príhovor /Address

Hlavné články / Main Articles

Predstavujeme / Introducing

Infomix / Infomix

Zo zahraničnej literatúry

Zo Slovenska

Jan Pokorný:
Môže byť WAP prínosom pre české knižnice?

Anna Peťová:
Selekčný jazyk predmetových hesiel a elektronická komunikácia

Vladimír Pávek:
Mobilní přístup ke knihovnám

Aleš Brožek:
Elektronická komunikace na knihovnické konferenci v Seči

Jela Steinerová:
CS ONLINE 2001

Daniela Birová:
Kam pošlem tú informáciu?

Dagmar Gurová:
Výpožičky v Slovenskej lekárskej knižnici elektronickou cestou

Dagmar Kleinová:
Kópie zahraničných dokumentov ľahko a rýchlo – systém JASON

Danica Zendulková:
Webový katalóg CVTI SR v novom šate

Myš pre nevidiacich

Branislav Mamojka; Martina Kobolková:
Informačné zdroje na internete môžu byť prínosom aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí

Darina Stellerová:
Komunikácia odborných informácií v plynárenstve

Jaroslav Šušol:
Využitie informačných technológií v pedagogickom procese na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave

Jana Kekeňáková:
50 rokov automatizácie knižničných procesov v Slovenskej lekárskej knižnici

Igor Prokop; Daniela Slížová:
História automatizácie Slovenskej národnej knižnice v Martine (III.)

Marta Ehnová:
Normalizácia v oblasti terminológie, dokumentácie a informácií

Dušan Katuščák 1:
MARC 21 ako nový medzinárodný formát na tvorbu a výmenu informačných údajov v knižniciach

Zo zahraničia

Krok za krokom


Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR